NGƯỜI SÁNG LẬP

QUYỀN ĐƯỢC GIỎI

Ai cũng thích cho con mình học tại ngôi trường tốt nhất, học chương trình hay nhất với giáo viên tốt nhất. Các trường chuyên thì có khuynh hướng tuyển những học sinh xuất sắc nhất vào và loại ra các học sinh khá, trung bình và yếu. Thực tế là số lượng các học sinh xuất sắc là thiểu số và đa số các bé chưa giỏi thì phải đi về đâu để phát triển bản thân? Quan điểm của tôi rất rõ, tất cả các bé đều có quyền được giỏi, đều xứng đáng được chăm chút, quan tâm, dạy dỗ tốt như nhau để đảm bảo rằng không một học sinh nào của tôi bị bỏ mặc. Tuy việc này không dễ và đi đôi với rất nhiều khó khăn nhưng với tôi việc giúp 10 em học sinh yếu thành học sinh khá vẫn có ý nghĩa hơn rất nhiều giúp 1 em học sinh giỏi thành xuất sắc.

Nguyễn Thanh Nghị
Người sáng lập Anh ngữ NGHỊ ANH